Autentificare


Conectare cu Facebook
cont nou?
parola uitata?

Anunt selectie facilitator comunitar

Scris de: REPER21


ANUNȚ SELECȚIE FACILITATOR COMUNITAR

Municipiul Turnu Măgurele, împreună cu partenerii săi Asociația URBANIUM și S.C. Jasmin Med.San.S.R.L, au demarat pe 14.08.2017 proiectul „Turnu 21 – Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității pentru Municipiul Turnu Măgurele”, contract POCU/85/5.1/106594.

Proiectul Turnu 21 vizează elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru două ZUM (Zone Urbane Marginalizate) din Turnu Măgurele (Zona Târg Săptămânal și Zona Rampa Gării) și zona funcțională (Centru). Scopul Strategiei este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din oraș, în special din cele 2 ZUM.

În vederea realizării activității de animare a partenerilor locali și mobilizarea celor două comunități marginalizate vizate de SDL Turnu 21, subactivitatea 3.2 – Identificarea și implicarea unui facilitator extern în procesul de construcție al SDL Turnu 21 este necesară achiziționarea serviciilor de facilitare comunitară pentru îndeplinirea următoarelor sarcini:

 

Stabilirea de legături cu membrii comunității, în special a SDL Turnu 21;

 • Moderarea de focus grupuri cu membrii ai categoriilor defavorizate din comunitate si cu diverși specialiști  și actori relevanți;
 • Legătura cu personalul GAL pentru a adapta/organiza/dezvolta GAL Turnu 21;
 • Identificarea și implicarea de persoane resursă din comunitate și implicarea activă a tuturor membrilor;
 • Muncă de teren în SDL Turnu 21 împreună cu personalul responsabil al autorității publice locale, cu cadrele didactice din scolile celor două ZUM vizate de SDL Turnu 21, specialițti/furnizori de servicii în comunitate, inclusiv animarea de ateliere, grupuri de lucru pentru a crea punți de dialog și cooperarea în comunitate;
 • Prezentarea la ședințele GAL a unui raport al activităților, problemelor, ideilor și opiniilor din cele 2 ZUM;
 • Formularea unor planuri simple de acțiune pentru atingerea obiectivelor strategiei SDL Turnu 21;
 • Oferirea de sprijin motivațional și tehnic pentru acțiuni comunitare.
 • Serviciile de facilitare comunitară se vor desfășura timp de 20 de zile de lucru, pe o perioadă de implementare de 2 luni și 29 de zile.

  Criteriile de selecție vor include următoarele aspecte:

  Experiență de lucru în domeniul dezvoltării comunitare de min. 3 ani

 • Experiență de lucru cu categoriile defavorizate – identificarea și implicarea acestora în procese de dezvoltare comunitară – min. 3 ani
 • Experiență de lucru de min. 3 ani cu autoritățile publice locale
 • Experiență de lucru în min. 2 comunități marginalizate/defavorizate (urbane sau rurale)
 • Buna cunoaștere a problemelor socio-economice din sudul României, ideal din județul Teleorman
 • Experiență/cunoaștere a proceselor și mecanismelor de elaborare de strategii de dezvoltare locală
 • Experiența în utilizarea de instrumente de analiză sociologică
 • Buna cunoaștere a metodelor participative de implicarea comunității.
 • Cei interesați pot depune ofertele la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, Bvd. Republicii nr. 2, sau pe adresa de e-mail ptmachiz@yahoo.com

  Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii va fi: “prețul cel mai scăzut”.

  Termen limită de depunere oferte: 19.09.2017


  Termeni si Conditii    Contact

  Reper 21


  Un proiect al Asociatiei REPER21 © 2010

  License

  Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a
  Creative Commons Attribution 4.0 International license.

  Gazduit de HostX.ro